Spoinowanie / Fugowanie

Dobór odpowiedniej zaprawy spoinowej nie jest tylko kwetia estetyczną. Dobieramy odpowiedni kolor, dopasowujemy spoinę względem nasiakliwości podłoża, warunków eksploatacyjnych budowli i jej parametrów technicznych. Stare budowle pomimo tak licznych zabiegów restauracyjnych zachowują swój oryginalny wygląd, nowe nabierają nowego, pełnego wyrazu.

Uzupelniane są również ubytki i uszkodzenia elewacji, nie mamy tu gotowych recept, bo każdy przypadek jest inny. Znajdziemy cegły pasujące do tych, z których zbudowano mury, choćby było to kilka wieków temu. Dopasujemy rodzaj i ksztalt kamieni, uzupełnimy ubytki tak, by konstrukcje pozostaly stabilne i by nie dopatrzeć się miejsc restaurowanych. Do prac murarskich i wypełnień zastosujemy odpowiednią zaprawę, która posiadając odpowiednie parametry pod względem kolorystycznym, uziarnieniem oraz parametrów technicznych pozwoli utrzymać, zabezpieczyć oraz połączyć restaurowane elementy.