Czyszczenie

Czyszczenie, oprócz tego że odkrywa zapomnianą urodę murów i budowli, usuwa nawarstwione zanieczyszczenia magazynujące wilgoć i utrudniające wysychanie podłoża, dzięki czemu pozwala murom lepiej "oddychać".

Istnieje kilka technik czyszczenia podłoża, które powinny być stosowane w zależności od jego rodzaju i stanu. Wykorzystując profesjonalne maszyny wykonujemy czyszczenie hydrościerne – wodą pod ciśnieniem, czyszczenie chemiczne specjalistycznymi środkami oraz bezinwazyjne czyszczenie parą wodną.

Dobór odpowiedniej techniki pozwala nam na czyszczenie, odtłuszczanie i konserwację różnego rodzaju powierzchni, w tym: czyszczenie elewacji klinkierowych i kamiennych, czyszczenie tynków, tynków strukturalnych, ogrodzeń, murków, elewacji blaszanych i betonowych, kostki brukowej i wielu innych. Efekty już samego czyszczenia są zwykle imponujące.

Usuwamy również ślady twórczości nieproszonych graficiarzy, glony i mchy oraz różnego rodzaju wykwity i wysolenia.