ANTY G R A F F I T I

Zabiegi usuwania graffiti należą obecnie do często zamawianych usług. Istnieje szereg różnych metod usuwania szpecących malowideł, które odpowiednio dobieramy w zależności od rodzaju podłoża, w szczególności dbając o to, aby nie uszkodzić czyszczonych powierzchni.

Usuwanie graffiti polega zwykle na zastosowaniu odpowiednich środków chemicznych rozmiękczających farby i ciśnieniowemu wypłukaniu powierzchni za pomocą wody o odpowiedniej temperaturze. Stosujemy również metody piaskowania, a wybór najefektywniejszej techniki uzależniony jest od rodzaju czyszczonej powierzchni.

Zabezpieczanie podłoża przed ponownym dewastowaniem polega na nałożeniu specjalistycznych, ochronnych powłok antygraffiti, uniemożliwiających wnikanie farby w podłoże – powłoka taka w razie konieczności jest usuwana razem z graffiti jedynie za pomocą ciepłej wody pod ciśnieniem, bez konieczności stosowania chemicznych zmywaczy.